Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun

Almaniya və İtaliyada yaşayan şiələr Ayətullah əl-üzma Duzduzani Təbrizi ilə görüşüblər

Bir qrup Almaniya və İtaliyada yaşayan livanlı şiələr Qum şəhərində həzrəti Ayətullah əl-üzma Duzduzani Təbrizi ilə görüşərək fikir mübadiləsi aparıblar . Bu görüşdə ali məqamlı mərcə öz sevincini bildirərək çıxışındə buyurdular ki – sizlərə sifariş edirəm ki dininizdən qoruyun və dininizdə fəqih və bilici olun ,zahirdə öz şiəliyinizə iktifa etməyin ,gərək ki əməl etməyə tabe olun , Əgər dinin həqiqi əməl edəni olsanız, şiə məzhəbini təbliğ və nəşr edəbilərsiniz .

Ali məqamlı mərcə daha sonra Çin müsəlmanlarına işarə edərək bildirib - mərufdur ki islam dini bu ölkədə tacirlər vasitəsilə təbliğ olunaraq , salih əməl , danışıqda sədaqət və insaf, yerin şərqində islamın nəşrinə səbəb olub .

Görüşün sonunda geniş fikir mübadiləsi aparılıb, qonaqların suallarınaətraflı cavab verilib.

 

 

 

Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun Ayətullah əl-üzma duzduzani Təbrizi : Dinizdə fəqih və bilici olun

New Astftayat

.

1. Əməllərin ən fəzilətlisi

Sual: Sizin nəzərinizə əsasən şəri əməllərin ən fəzilətlisi hansı əməldir?

Cavab: Bəzi hədislərdə deyilir ki, Allahı tanımaqdan sonra, ən fəzilətli əməl namazdır.

 

2. İbtidai cihad

Sual: İbtidai cihad icazəlidirmi?

Cavab: Mənim nəzərimə əsasən icazəli deyil.

 

3. Muatati əqd

Sual: Muatati əqd (yəni nikahın ləfzi oxunmadan) icazəlidirmi?

Cavab: Nikahın əqdi gərək ləfzlə olsun. Muatati şəkildə yəni ləfz oxunmadan düzgün deyil.

 

VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR