Ayətullah Əl Üzma Duzduzani Təbrizinin tərəfindən göndərilən heyət Şaban ayında Türkiyədə Əhli-beyt a.s dostları ilə görüşüb

 Türkiyə şiələri və bu ölkənin görkəmli alimləri ilə görüş, yaxından şiələrin vəziyyətini görmək və agah olmaq üçün, Ayətullah Əl Üzma Duzduzani Təbrizinin möhtərəm nümayəndəliyindən bir heyət Şeyx Həmid Duzduzaninin başçılıqı ilə Şaban ayında Türkiyəyə səfər etmişlər.

 Nümayəndə heyəti ölkəyə girəndən sonra İstanbulun şiə cəmiyyəti tərəfindən qarşılanıb, bu şəhərə dönəndən sonrada bəzi sünni və ələvi rəhbərlər ilə görüşərək və həmçinin Türkiyə Şiələri rəhbəri Şeyx Səlahəddin Özgündüz ilə xüsusu görüşləri olub . Bu görüşlərdə nümayəndələri həzrəti Ayətullah Əl Üzma Duzduzaninin salam və ehtiramlarını bildirmişlər.

Bu səfərin davamında Heyət böyük "Nimeyi Şaban" mərasimlərində iştirak edərək Şiə Əhli-beyt Alimləri "Ehlader" idarə heyəti ilə də görüşərək fikir bildiriblər . Bu cəmiyyət əsasən Avropa regionlarında fəaliyyət göstərib, əhli-beyt(ə) məzhəbini tanıdıb yaymağa üstünlük verir.

Bəzi məscidlərin camaat imamları ilə görüşmək və Zeynəbiyyə Məscidində çıxış (Türkiyə şiələrinin ən tanınmış Məscidi) etmək və bəzi məzhəbi və məscid heyətlərlə görüşməkdə nümayəndə heyətinin son fəaliyyəti olub .

Son olaraq adı keçən heyət Əl-Mustafa Üniversitsi Türkiyə nümayəndəliyi Direktoru Höcət Əl-İslam vəl-müslimin Yusifi ilə görüşərək iki tərəfli əməkdaşlıq şəraitləri müzakirə edilib . Daha sonra Kanal 14 (Türkiyə Kövsər müəssesəsnə bağlıdır) bu heyətlə müsahibə aparıb .

Heyət qayıtdıqdan sonra səfərin araşdırmasını Həzrəti Ayətullah əl üzmai Duzduzani Təbriziyə təqdim edərək ağanın nəsihətlərindən faydalanıblar .

 

New Astftayat

.

1. Əməllərin ən fəzilətlisi

Sual: Sizin nəzərinizə əsasən şəri əməllərin ən fəzilətlisi hansı əməldir?

Cavab: Bəzi hədislərdə deyilir ki, Allahı tanımaqdan sonra, ən fəzilətli əməl namazdır.

 

2. İbtidai cihad

Sual: İbtidai cihad icazəlidirmi?

Cavab: Mənim nəzərimə əsasən icazəli deyil.

 

3. Muatati əqd

Sual: Muatati əqd (yəni nikahın ləfzi oxunmadan) icazəlidirmi?

Cavab: Nikahın əqdi gərək ləfzlə olsun. Muatati şəkildə yəni ləfz oxunmadan düzgün deyil.

 

VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR VTEM IMAGE ROTATOR